Το πατινάρισμα συνδυάζει τον υγιεινό τρόπο ζωής με μια υπεύθυνη προσέγγιση προς το περιβάλλον.

Είναι ένα μέσο μεταφοράς που δεν μολύνει τον αέρα με καπνούς ή θόρυβο και ο απλός και κομψός σχεδιασμός του υποδεικνύει ότι λιγότεροι πόροι και λιγότερη ενέργεια χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή του.
Για αυτούς τους λόγους το micro-mobility γίνεται όλο και περισσότερο η επιλογή για τις μικρές αποστάσεις εντός αλλά και εκτός πόλης, από πολλούς!